Theuma investeert in zonnepanelen

Theuma investeert in een zonnepanelenpark in Bekkevoort (België). Op dinsdag 25 oktober is het contract getekend met de firma Ikaros, voor de levering, de plaatsing en het onderhoud van een zonnepanelenpark van 293 kilowattpiek. Theuma zal hierdoor jaarlijks circa 120 ton CO2-uitstoot besparen.

Duurzame investering

In West-Europa schijnt de zon voldoende om zonnepanelen te laten werken. De zonnepanelen zetten zonne-energie om naar elektrische energie. Dit is een duurzaam proces, omdat er bij de productie van de elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen.

Op jaarbasis wekken de zonnepanelen ongeveer 250.000 kWh elektriciteit op. Dat is gelijk aan het verbruik van ongeveer zestig gezinnen.

Duurzame start 2012

De werkzaamheden voor het plaatsen van het zonnepanelenpark starten in november. Voor het einde van dit jaar zullen er circa 1000 zonnepanelen op het dak van de fabriek worden gemonteerd en worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Het zonnepanelenproject past uitstekend binnen het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid van Theuma.