Theuma kiest voor groene stroom

Theuma heeft zich geëngageerd om tot eind 2014 uitsluitend groene stroom aan te kopen: dit is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals biomassa, wind, water, zon, …

Het onder controle houden en terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is één van de grootste uitdagingen in de komende decennia. Theuma gaat deze uitdaging niet uit de weg.

Theuma hanteert een duurzaam investeringsbeleid om de impact op het milieu, voortvloeiend uit haar activiteiten, te minimaliseren. Eén van de pijlers van dit beleid richt zich op het duurzaam omgaan met energie: de constante opvolging, evaluatie en optimalisatie van de productieprocessen heeft een positieve impact op de het efficiënt gebruik van energie en heeft als doelstelling een daling van de totale energieconsumptie.

Groene stroom :

  • vermindert de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (NOx, SO2, roet, …)
  • vertraagt de toename van het broeikaseffect
  • veroorzaakt geen kernafval
  • is onuitputtelijk en blijft ook beschikbaar voor de volgende generaties
  • vermindert onze afhankelijkheid van leveranciers van fossiele brandstoffen