GND zekerheidsklassen

GND-zekerheidsklassen®

Theuma deuren zijn aantoonbaar én zichtbaar brandwerend. Sinds 1 april 2011 levert Theuma brandwerende binnendeuren met aan de hangzijde een GND-label. Dit label maakt in één oogopslag duidelijk wat de brandwerendheidsklasse en de GND-zekerheidsklasse® van de deur is.

Aan de buitenzijde van een deur kan men veelal niet zien of deze brandwerend is. Daarom is het zekerheidslabel geïntroduceerd door GND (Garantie Deuren), waarbij de top van de binnendeurproducenten is aangesloten. De aangesloten fabrikanten vertegenwoordigen negentig procent van de markt van de binnendeuren.

Aantoonbaar veilig

Het GND-label wordt aan de hangzijde van de Theuma deur aangebracht, op circa 1,6 meter vanaf de onderkant. Op het GND-label staat duidelijk vermeld hoeveel minuten een deur brandwerend is (30 of 60 minuten). Daarnaast wordt een zekerheidsklasse op het label aangegeven met een Romeins cijfer I, II of III. Deze GND-zekerheidsklasse® geeft de verantwoordelijkheden aan tussen Theuma en de afnemer. Theuma start in eerste instantie alleen met GND-zekerheidsklasse I®.

Met name voor controlerende instanties, zoals de brandweer en bouwinspecteurs, is het nieuwe label een uitkomst. Maar ook architecten, bestekschrijvers, aannemers, gebouweigenaren en (gemeentelijke) overheden zijn gebaat bij de duidelijkheid en zekerheid die de GND-zekerheidsklasse® biedt.

GND-zekerheidsklassen®

GND-Zekerheidsklasse I®: Het deurblad voldoet gegarandeerd aan het desbetreffende testrapport van de brandwerende deurconstructie. In het deurblad zijn eventuele brandwerende beglazing, roosters en/of spionoog door Theuma aangebracht. De brandwerende materialen voor hang- en sluitwerk worden meegeleverd.

GND-Zekerheidsklasse II®: Het deurblad is gelijk aan GND-zekerheidsklasse I®, inclusief hang- en sluitwerk en eventuele deurnaalden. Geleverd en gemonteerd door Theuma overeenkomstig het testrapport van de brandwerende deurconstructie.

GND-Zekerheidsklasse III®: Het deurblad en hang- en sluitwerk zijn gelijk aan GND-zekerheidsklasse I + II®. Het bijbehorende kozijn wordt door, of onder verantwoording van, Theuma geleverd en gemonteerd. Theuma controleert of de wand waarin de deurconstructie geplaatst moet worden voldoet aan geteste constructie conform brandtestrapporten.

Een binnendeur met de GND-zekerheidsklasse® biedt de garantie dat:

  • de deur vervaardigd is volgens de technische specificaties van het geldende testrapport
  • de deur getest is door een geaccrediteerde instantie volgens de in het vigerende Bouwbesluit aangewezen norm (NEN 6069 waarin opgenomen de EN 1634-1 (de Europese norm))
  • de verantwoordelijkheden voor uit te voeren werkzaamheden duidelijk vastgelegd worden voor de betrokken partijen