Duurzame start 2013

Theuma start het jaar duurzaam met de introductie van een MVO-logo en een nieuwe MVO-flyer. “2013 is het jaar waarin we nog meer nadruk zullen leggen op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We willen op verantwoorde en duurzame wijze zaken doen met onze klanten en leveranciers, en verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu”, aldus Doekejan Doeksen, Algemeen Directeur. ”Dat is ook wat wij willen uitstralen met ons nieuwe MVO-logo en de flyer.”

Continu verbeteren

Ons MVO-beleid is gericht op de balans tussen People (sociale aspecten), Planet (ecologische aspecten) en Profit (economische aspecten). Deze aspecten integreren wij op systematische wijze in onze bedrijfsvoering. Daarbij volgen wij de internationale richtlijn ISO 26000. Wij hebben sociale, ecologische en economische doelstellingen geformuleerd en meten onze resultaten op die vlakken. Zo kunnen wij onze organisatie verder ontwikkelen en continu verbeteren.

People

Wij betrekken onze stakeholders actief bij ons MVO-beleid. Daarnaast is het van belang dat onze medewerkers hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen uitvoeren en zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien.

 • Actief personeelsbeleid voor training, opleiding en ontwikkeling
 • Integraal arbeidsomstandighedenbeleid
 • Integraal veiligheidsbeleid, waaronder beheersen van ongevallen en verzuim, VCA
 • Variatie en diversiteit in personeelsbeleid
 • Transparantie, integriteit en betrouwbaarheid
 • Open communicatie met onze stakeholders
 • Samenwerken met scholen, universiteiten en kenniscentra
 • Medezeggenschap

Planet

Theuma respecteert het milieu door zuinig en bewust gebruik te maken van grondstoffen, energie, water en productietechnieken.

 • Beleid om onze ecologische voetafdruk (CO2 footprint) te reduceren
 • Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001:2004
 • Duurzaam inkopen
 • Elektriciteitopwekking met zonnepanelen
 • Houtverbrandingsoven met warmteterugwininstallatie
 • Aanbieden van FSC®-gecertificeerde deuren en kozijnen
 • Milieuvriendelijke lakprocessen conform REACH
 • Hergebruik van materialen, verminderen van verpakkingsmateriaal en verantwoorde verwijdering van afval

Profit

Winst maken betekent dat wij kunnen investeren in duurzame productieprocessen, producten, diensten en relaties met onze stakeholders.

 • Klant- en marktgericht
 • Kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2008
 • Onderzoek naar en ontwikkelen van nieuwe producten
 • Continu verbeteren en duurzaam innoveren
 • Product- en procescontrole
 • Technische expertise en know-how
 • Flexibele productie- en logistieke systemen
 • After sales service

De MVO- flyer is binnenkort beschikbaar.