GND labeling voor rookwerendheid

Stikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid en daarom is het belangrijk om vast te kunnen stellen of een deur rookwerend is. In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat in het voorjaar van 2019 van kracht wordt, zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen. GND loopt vooruit op deze regelgeving door nu al via een label aan te tonen welke classificatie een deur heeft.

stappen-2

Lees er meer over op de pagina over rookwerendheid.