Nieuw! Geluidwerendheidsmatrix

Theuma heeft een uitgebreid assortiment geluidwerende deuren die in tal van toepassingen kunnen worden geplaatst. Ook geluidwerende deuren in brandwerende en inbraakwerende uitvoering. U vindt de deuren in onze nieuwe geluidwerendheidsmatrix. De matrix geeft u een duidelijk overzicht van de eisen waar de deuren aan moeten voldoen.

Afhankelijk van de situatie in een woning of een gebouw, kan een hoge geluidwerendheid gewenst of geëist zijn. Bijvoorbeeld bij een open trap of vide, maar ook in situaties waar een hogere geluidsisolatie wenselijk is, zoals bij ruimten waar vertrouwelijke gesprekken gevoerd worden.

Het uiteindelijke resultaat van de geluidsisolatie is afhankelijk van de geluidwerende eigenschappen van de materialen waaruit de scheidingsconstructie is opgebouwd en de vakkundige verwerking daarvan. De geluidwerendheid van de deur-kozijncombinatie is mede afhankelijk van een goede kierafdichting tussen de deur en het kozijn, en eventueel van het toepassen van een geluidwerende valdorpel in de onderkant van de deur. Om de geluidslekkage te minimaliseren is het dan ook erg belangrijk dat de deur en het kozijn naadloos op elkaar aansluiten.

matrix-geluid-40mm-nl
Download de geluidwerendheidsmatrix.

In de matrix spreken we over de geluidverzwakkingsindex van het deurblad en van het deurgeheel. De deurbladwaarde is de geluidsisolatiewaarde van het deurblad in ingekitte uitvoering. De waarde van het deurgeheel is de geluidsisolatiewaarde van de deur afgehangen in een kozijn. Bij deze waardes is geen rekening gehouden met de omgeving. In de praktijk kan de geluidsisolatiewaarde dus iets afwijken.