STABU bestekservice uitgebreid

Theuma heeft de STABU bestekservice uitgebreid met het toepassingsgebied ‘utiliteitsbouw’. De online bestekservice voor complete deur-kozijncombinaties vergemakkelijkt het schrijven van bestekken. De bestekteksten van kozijn en deur zijn geheel op elkaar afgestemd. Hierdoor vermindert de foutkans en worden vragen tijdens de uitvoering van bouwprojecten voorkomen.

In enkele handelingen maakt u een volledig STABU bestek voor kozijn en bijbehorende (schuif)deur, inclusief beglazing en Hoppe garnituur. De keuzestructuur in de bestekservice gaat uit van de in het Bouwbesluit onderscheiden gebruikssituaties. Voor elke gebruikssituatie adviseert Theuma de meest geëigende oplossing waardoor u slechts met een beperkt aantal keuzes een volledig en eenduidige besteksomschrijving aangeboden krijgt. Deze omschrijving kan rechtstreeks via het klembord in het projectbestek worden overgenomen.