Theuma VCA gecertificeerd

VCATheuma is VCA gecertificeerd met betrekking tot het monteren van kozijnen en deuren op de bouwplaats. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Aan de hand van de checklist wordt in één keer aangetoond dat Theuma voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Theuma heeft veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel staan. Naast het VCA certificaat beschikken wij over een gecertificeerd Milieuzorgsysteem, een Arbozorgsysteem en een Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Voordelen van VCA

Minder verwondingen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu. Kortom: een veilige en gezonde werkomgeving.

Kijk voor meer informatie op www.vca.nl