Transformatie De Nieuwe Admiraliteit

De Nieuwe Admiraliteit bestaat uit 3 torens met 14 bouwlagen en is getransformeerd van kantoorcomplex naar wonen en winkelen.