Total Service Concept

Theuma biedt u service die verder gaat dan het leveren van deuren en kozijnen. Ons Total Service Concept biedt u de mogelijkheid de totale werkvoorbereiding, de coördinatie op bouwplaatsen en de montage uit handen te geven.

Uitgangspunten / werkwijze

Theuma neemt u het voortraject wat werkvoorbereiding betreft uit handen. Dit houdt in dat wij vanaf de plattegronden de behoefte aan kozijnen en deuren vaststellen. Relevante uittrekstaten per bouwdeel, woningtype en bouwnummer worden conform voorbereid.

Tot de verantwoordelijkheid van Theuma behoren onderstaande zaken:

 1. Op basis van plattegronden in combinatie met het bestek, rekening houdend met regel – en wetgeving, wordt het juiste product bepaald. Applicatie en toepassing wordt in acht genomen.
 2. Het opstellen van uittrekstaten
 3. Het opstellen van een begroting conform prijsniveau jaarcontract (momentopname).
 4. Het vooraf bezoeken van de bouwplaats om de volgende zaken te verifiëren/bespreken:
  – Stroomschema
  – Grove planning
  – Sparingen / plafondhoogte / muurdikte steekproefsgewijs te controleren
  – Mogelijkheden van vertikaal transport bij hoogbouw
 5. Het bewaken van de begroting en het periodiek rapporteren over meer- en minderwerk.
 6. Montagecoördinatie. Benodigde materialen per dagproductie worden door de monteurs meegenomen.
 7. Het streven naar 0 opleverpunten. Mutatie aan de hand van dagrapportage montageploeg wordt binnen 10 werkdagen na datum opgelost
 8. Facturatie en betaling vindt plaats zoals onderling overeengekomen is (bijv. per blok/bouwdeel)

Onder uw verantwoordelijkheid valt uitsluitend de esthetische waarde van het product (o.a. kleur, aanzicht) alsmede bouwkundige details (o.a. muurdikten en verdiepingshoogten).