Theuma-deursets, duurzame deursets

Respect voor het milieu is leidend bij de investeringen en initiatieven van Theuma. Certificaten bevestigen de duurzaamheid van onze producten. Ons duurzame doel voor de toekomst? In 2024 het zilveren Cradle to Cradle-certificaat behalen.  

Stap voor stap naar duurzame deursets

Al ruim 10 jaar begrijpen we bij Theuma het belang van een respectvolle en zuinige omgang met energie en grondstoffen, en handelen we daarnaar. Zo verwarmen we al sinds 2009 onze fabrieken natuurvriendelijk met een installatie voor de verbranding van resthout en hebben we al sinds 2011 zonnepanelen op de daken van onze fabrieken in België, die groene energie leveren 

Ook de innovaties van onze productieprocessen zijn gericht op duurzaamheid en respect voor mens en milieu. De unieke Electrostatic Powder Coating techniek (EPC), die we sinds 2012 toepassen om onze stalen kozijnen te lakken, is zowel in productie als in gebruik duurzamer dan de traditionele lakmethode. En onze state of the art Electron Beam Curing laktechnologie (EBC) voor binnendeuren verbruikt slechts 20% van de energie van het traditionele UV-lakproces. Tijdens het productieproces komen geen CO2 en ozon vrij en doordat de EBC-laklaag 100% uitgehard is, geeft ze ook na plaatsing geen giftige stoffen (VOS’s) af.

Trots op onze certificaten

We hechten belang aan onze duurzaamheidscertificaten. Ze geven blijk van onze inspanningen om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen en ze geven richting aan onze toekomst. 

99% van onze houten deuren en kozijnen heeft een FSC-certificaat. De Forest Stewardship Council® is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Hout en grondstoffen voor houtproducten met een FSC-label komen uit duurzaam beheerde bossen en brengen dus geen schade toe aan natuur of milieu

BREEAM- en LEED-certificaten zijn internationaal de meest gebruikte methodes om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen. Theuma draagt bij tot de BREEAM-certificering van projecten in de categorieën gezondheid, materialen en afvalmanagement en tot de LEED-certificering in de categorieën gezondheid en afvalmanagement.

We doen nog meer

Niet alleen de productie van onze deuren is milieubewust, dit geldt voor onze hele bedrijfsvoering. Je kunt als onderneming immers zoveel meer doen. Zo plaatsten we in onze fabrieken en kantoren zuinige ledverlichting en zijn onze nieuwe bedrijfswagens elektrisch. In 2021 verwelkomden we Filip Vanderhoydonks als aankoop- en duurzaamheidsmanager.Als je leveranciers niet milieuvriendelijk te werk gaan”, zo stelt hij, “kun je als bedrijf nooit duurzaam worden. Het is belangrijk dat alle partijen waarvan je afhankelijk bent, meegaan in je verhaal.Samen met onze leveranciers bouwen we dus verder aan een duurzaam Theuma. 

We zijn ook overtuigd fan van andere duurzame initiatieven in de bouwsector:

 • Theuma levert aan Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie, deuren en kozijnen voor de bouw van het eerste 100% circulair bedrijventerrein van België.
 • Als partner van het Belgische kenniscentrum De Derde Long denken we mee na over duurzame oplossingen voor woon- en werkcomfort.

“Als je leveranciers niet milieuvriendelijk te werk gaan, kan je als bedrijf nooit duurzaam worden. Het is belangrijk dat alle partijen waarvan je afhankelijk bent, mee zijn met je verhaal.”

Cradle to Cradle Silver Certification als doel voor 2024

Het Cradle to Cradle-certificaat is een wereldwijde standaard voor veilige, circulaire en verantwoorde producten en productieprocessen. We werken samen met het Cradle to Cradle-platform om het certificaat te behalen. Dat beoordeelt onze producten en productieprocessen op vijf categorieën:

 1. gebruik van gezonde materialen
 2. recycleerbaarheid van de onderdelen
 3. waterverbruik en impact op het milieu
 4. energieverbruik en broeikasgasemissies
 5. maatschappekijke verantwoordelijkheid


Wanneer de evaluatie positief uitvalt, kent het platform een Cradle to Cradle-certificaat toe op een van deze vijf niveaus: basic, bronze, silver, gold of platinum. Theuma wil in 2024 het zilveren Cradle to Cradle-certificaat behalen. We hebben de volgende doelen voor de genoemde categorieën:
 

 1. Gebruik van gezonde materialen

We willen dat al onze deursets uitsluitend bestaan uit gezonde grondstoffen. Dat wil zeggen dat er ook aan de grondstoffen van onze leveranciers geen ongewenste chemicaliën toegevoegd mogen zijn. Onze duurzaamheidsmanager gaat samen met onze leveranciers na waar we de samenstelling van onze grondstoffen kunnen verbeteren.  

 Een ander voorbeeld: we nemen initiatieven om overschotten van A-hout, kwalitatief beter hout dat gebruikt wordt in de productie van spaanplaat, en B-hout van elkaar te scheiden.  

 1. Recycleerbaarheid van de onderdelen

Theuma zoekt naar oplossingen om producten 100% circulair te maken. Daarvoor moet je van elke grondstof in een product weten hoe je het kunt recyclen. Producten zijn dan volledig afbreekbaar en inzetbaar voor nieuwe producten.  

 1. Energieverbruik en broeikasgasemissies

Voor het bronzen certificaat moet 5% van het al het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen komen. Voor zilver is dat 20%. Door te kiezen voor groene stroom hebben we al een stap in de goede richting gezet. 

 Door onze keuze voor innovatieve processen zoals de EBC-laktechnologie reduceren we de CO2-uitstoot tijdens de productie van onze deuren sterk.

 1. Waterverbruik en impact op het milieu

Om zo weinig mogelijk water te verspillen, zoeken we naar manieren om het geproduceerde water op te vangen en opnieuw te gebruiken. In eerste instantie brengen we daarvoor in kaart hoeveel water we voor welke doeleinden gebruiken en kijken we waar we verbruik verder kunnen beperken.  

 Uiteraard moeten we ook transparantie verschaffen over het type en de hoeveelheid afvalstoffen die we in het water lozen, en moeten we deze lozingen minimaliseren. 

 1. maatschappelijke verantwoordelijkheid

Theuma wil samenwerken met leveranciers en partners die maatschappelijke verantwoordelijkheid ook serieus nemen, zodat we met hen kunnen bouwen aan maximale duurzaamheid met optimale aandacht voor de werkomstandigheden van onze werknemers. 

 

Het Cradle to Cradle-proces is het referentiekader waarmee we onze ambitie om van Theuma een duurzame producent te maken concreet richting geven. We houden je graag op de hoogte van onze vorderingen. 

Advies op maat?