Geluidwerende deursets

Meer info onder de tabel.

De getoonde akoestische waardes zijn waardes voor de deurset: de deur samen met het bijhorende kozijn. Op deze manier ben je zeker van de aangegeven geluidwerendheid. Akoestische waardes van enkel het deurblad, laten teveel factoren open die het uiteindelijke resultaat (negatief) kunnen beïnvloeden.

Geluidshinder veroorzaakt stress 

De impact van geluidshinder op gezondheid is meer en meer gekend: langdurige blootstelling aan teveel lawaai kan gehoorschade veroorzaken, maar ook slapeloosheid, hoge bloeddruk en zelfs hartinfarcten. Bouwheren en architecten hechten veel belang aan de levenskwaliteit van hun nieuwe gebouwen. Dat geldt zowel voor woningen, appartementen of zorgwoningen als voor kantoorgebouwen, hotels en ziekenhuizen.

Waarden van geluidwerendheid: een moeilijk begrip     

Geluidwerendheid wordt uitgedrukt in decibel (dB). Decibel-waarden zijn logaritmisch. Dat wil zeggen dat ze niet linair oplopen, zoals bijvoorbeeld het aantal minuten waarop brandwerendheid wordt uitgedrukt (een 60′ brandwerende set is is 30′ langer brandwerend dan een 30′ brandwerende deurset), maar dat ze exponentieel oplopen. Zo beschermt een deurset van 42 dB 2 keer meer tegen geluidshinder dan een deurset van 39 dB.

Geluidwerende deursets zijn essentieel       

Geluidsoverdacht beperken in een ruimte is een complexe zaak: geluid kan doorgegeven worden via trillingen in materialen of via trillingen in de lucht. De geluidwerende deursets van Theuma zijn speciaal ontworperen om beide types trillingen te tegen te houden. Ze zijn uitgebreid getest volgens de Europese norm ISO 717-1 en gecertificeerd.

Wist je dat een correcte plaatsing van geluidwerende deursets even belangrijk is dat de geluidwerendheid van de deurset zelf? Dankzij de vakkennis van onze plaatsers, kunnen onze klanten op twee oren slapen.

Wat als geluidwerendheid niet de enige eis is?    

Theuma biedt een uitgebreid gamma van geluidwerende deursets, ook in combinatie met brandwerendheid en/of inbraakwerendheid.  Je vindt ons aanbod in het overzicht bovenaan deze pagina.

> Wilt u graag persoonlijk advies? Neem contact met een vertegenwoordiger.

Projecten met geluidwerende Theuma deursets

> Bekijk meer projecten